LOKE

LOKE

lördag 28 augusti 2010

"Trårullatåget"

Jönköping - Gripenbergs Järnväg

JGJ, öppnade i etapper 1894 - 1900, spårvidd 600 mm, längd 44 km.
Banan lades ner 1935
JGJ byggdes via Huskvarna i nordvästlig riktning från Jönköping med målsättning att ansluta till stambanan i Gripenberg. Man kom dock aldrig längre än till Vireda. JGJ hade omfattande lokal trafik mellan Jönköping och Huskvarna men i övrigt endast landsbygdstrafik med transporter av jord- och skogsbruksprodukter. Banan hade smeknamnet ”Trådrullatåget”.


Idag finns i Skärstads Hembygdsförenings regi ett museum, om JGJ och loket 9:an, skapat av Göran Malmvall 1966. (Göran var morbror till min hustru Elisabeth och således bror till min svärmor, framlidna Ruth Ramstrand.)
Genom kära hustruns försorg får jag vartannat år -Skärstadsboken.
En tidskrift om Skärstad hembyggd och järnvägen ”Trådrullatåget”.


Av framlidne Göran Malmvall erhöll jag boken Gripenbergsbanan, av Olof Thulin.
På omslaget till den boken finns en bild på en oljemålning, ”Snurren”

av Gustaf Fogelberg. (1901- 1971)
Efter ett av hustruns fåtaliga besök på en ”loppis” i Jönköping, så är jag numera lycklig ägare till en egen tavla av Fogelberg.
En karikatyr av det berömda motlutet vid Rosenlund 1918, där loket stånkande och stönande pustade uppför backen och passagerarna fick rycka in och skjuta på…

1 kommentar:

Ailas sa...

Tack för intressant läsning om våra lokala tåg här i stan.

Tack även för go' kommentar på min blogg ang den stora årsdagen. Jag hoppas att du återkommer ofta. För övrigt har jag lagt in en bloggtävling, för att fira lite extra. Välkommen att vara med!